Často kladené otázky

Jaké u nás existují druhy parlamentů?

V České republice existují různé struktury pod různými organizacemi. Pokud tuto strukturu vezmeme celkově, tak u nás existují samosprávy na školní, městské, krajské úrovni a nad nimi stojí Národní parlament. Jednotlivé parlamenty se od sebe mohou lišit strukturou, vedením, organizací nebo činností, ale základ je skoro vždy na stejném principu.

Co mi přinese být v parlamentu?

Práce v parlamentu ti zajisté přinese mnoho zkušeností do budoucího života. Naučí tě komunikovat a jednat s různými lidmi na různých pozicích. Přinese ti spoustu nových informací z různých oblastí, kterými se dětské a mládežnické samosprávy zabývají. Budeš mít možnost diskutovat o věcech, které tě trápí, ale to nejdůležitější je, že o nich budeš diskutovat s lidmi, kteří se těmito věcmi zabývají. A díky tomu dostaneš možnost něco změnit.

Jaký je účel parlamentů?

Účelem parlamentů, mimo obrovský osobní přínos, je možnost podílet se na věcech veřejných, což znamená, že budeš mít možnost participace. Parlament ti umožňuje, abys něco změnil. Je důležité nesmířit se s realitou, ale vzájemnou diskusí s významnými lidmi dosáhnout lepšího porozumění mezi mládeží a lidmi jiných věkových skupin.

Mohu založit parlament ve škole?

Ano, máš právo založit školní parlament. Tento parlament nemůže být zakázán ředitelem školy, ba naopak by vám měl naslouchat. Dle zákona je povinen brát vaše jednání na vědomí a zabývat se jimi. Přesněji dle odstavce d) §21 Školského zákona 561/2004 sb. říkající: Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.

Co psát na letáček?
Název parlamentu, webové stránky parlamentu a/nebo Facebook, kontakt, popřípadě propagační slogan, výhody členství v parlamentu. Velmi důležitá je také grafická úprava.

Kontakt

Národní parlament dětí a mládeže Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00 +420 721 463 078
Bankovní účet : 2800373728/2010
Fio Banka
npdm@participace.cz / predseda@participace.cz / votavova@participace.cz
To Top