O NPDM

Národní parlament dětí a mládeže, patřící pod projekt Participace, je vrcholnou strukturou veškerých struktur parlamentů, zastupitelstev a jinak pojmenovaných organizací dětí a mládeže pracující na participaci v ČR.

Je to organizace apolitická a fungující na demokratických principech. NPDM je výhradním nositelem projektu Národní parlament dětí a mládeže, to znamená, že pod něj spadají veškeré parlamenty vytvořené pod jakýmkoliv vedením a jakoukoliv hlavičkou zřizovatele. Vznikl již v roce 1997. Tato myšlenka byla převzata z Francie a za tehdejší pomoci MŠMT byla vyvinuta snaha k vzájemnému setkávání mladých, kteří se chtějí podílet na veřejném dění a není jim jedno, co se v jejich okolí děje.

NPDM se snaží hájit zájmy mládeže na celorepublikové úrovni. Spolupracuje s různými národními institucemi a vyvíjí aktivity k rozvoji a osvětě mládeže v otázkách, které se jí bezprostředně týkají. Pořádá kulaté stoly, diskuse s odborníky na různá témata a upozorňuje mladé na jejich práva i povinnosti. Pomocí této vzájemné komunikace přispívá do veřejné diskuse a částečně tak ovlivňuje dění na národní scéně v otázkách týkajících se dětí a mládeže. Nejrůznějšími projekty se zaměřuje i na rozdílné skupiny mládeže a na jejich odlišné problémy.

Zároveň funguje jako poradna pro již existující parlamenty nebo pomáhá mládeži nové parlamenty zakládat a tím rozšiřovat strukturu. Touto pomocí se jako národní kancelář parlamentů snaží dotvořit strukturu do co nejlepší podoby tak, aby každý mladý měl kolem sebe někoho, na koho se může obrátit s připomínkou či prosbou.

Díky svým kontaktům spolupracuje i se zahraničními partnery a parlamenty, od kterých přijímá cenné informace, které dále šíří mezi českou mládež. Soustřeďuje se na problémy, se kterými se potýkají v jiných zemích, navazuje spolupráci, ze které se později těží při tvorbě mezinárodních projektů.
Vedení NPDM je voleno po Zasedání delegátů krajů vždy jednou ročně. Za každý kraj jsou zvoleni dva zástupci do Předsednictva NPDM, z nichž jeden je zároveň i v Radě NPDM. Z takto zvolené Rady je dále zvolen předseda a dva místopředsedové NPDM na dobu jednoho roku. Nad tím vším dohlíží koordinátor, v dnešní době koordinátorka.

Orgány Národního parlamentu dětí a mládeže

Předsednictvo NPDM tvoří vždy dva zástupci z každého krajského Parlamentu Dětí a Mládeže (PDM) z celé České republiky.
Rada NPDM je nejužším vícečlenným orgánem v rámci celého NPDM. Je tvořena vždy jedním zástupcem z každého krajského PDM, který je současně členem Předsednictva. Poprvé byla volena při zasedání Sněmu dětí a mládeže 2003.
Rada, společně s Předsednictvem, řídí činnost Národního Parlamentu během roku, tzn. v době mezi Zasedáními NPDM. Rada a Předsednictvo se v průběhu roku setkávají na třídenních pracovních zasedáních.
Předseda NPDM řídí schůze Rady, Předsednictva a NPDM. Zajišťuje komunikaci s koordinátorem a také s parlamenty na nižších úrovních.
Práva a povinnosti 1. a 2. místopředsedy NPDM jsou identická s právy předsedy. Místopředsedové řídí schůze v případě nepřítomnosti předsedy.

Kontakt

Národní parlament dětí a mládeže Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00 +420 721 463 078
Bankovní účet : 2800373728/2010
Fio Banka
npdm@participace.cz / predseda@participace.cz / votavova@participace.cz
To Top