Školní PDM

Školní parlamenty

Školní parlamenty dětí a mládeže jsou základní článkem celé struktury NPDM. Právo na jejich vznik je zakotveno v §21 zákona číslo 561/2004 Sb., Školský zákon. Jejich vznik pozitivně ovlivňuje chod školy, díky němuž je možná lepší komunikace. Pomocí vzájemného dialogu nachází společná řešení a ustoupí se takto od direktivního řízení, často mládeží špatně chápaného.

Úplné znění odpovídajících částí §21 (viz. www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561):

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

 

Školní parlament tedy je:

  • Žákovská skupina snažící se uplatnit své zájmy a zájmy svých vrstevníků v prostředí své školy například zlepšit výuku, vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky
  • Žáci prosazují své zájmy především pomocí dialogu s vedením školy, nalézáním společných kompromisů ale také pořádáním akcí, jejichž rozpětí a zaměření sahá od sbírek pro dětské domovy po pořádání diskusí s osobami veřejně činnými.

Kontakt

Národní parlament dětí a mládeže Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00 +420 721 463 078
Bankovní účet : 2800373728/2010
Fio Banka
npdm@participace.cz / predseda@participace.cz / votavova@participace.cz
To Top